PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy strony internetowej są zastrzeżone jako materiały autorskie zgodnie z przepisami prawa polskiego i są własnością firmy GRANITELAND Prawa do kopiowania grafiki, tekstów, kodu źródłowego, czy innych elementów jest dozwolona jedynie przy wydaniu pisemnej zgody przez firmę GRANITELAND. W innych okolicznościach zabronione.